Mekatronik Mühendisliği, son zamanlarda teknolojide yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında çevremizdeki makinelerin fonksiyonlarının artmasına, daha verimli olmalarına ve akıllanmalarına yol açmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da bu makinelerin geliştirilmesinde rol alabilecek, makine, elektronik ve bilgisayar mühendisliği gibi birçok farklı mühendislik disiplinini içinde barındıran, yeni bir mühendislik dalı olan mekatronik mühendisliği ortaya çıkmıştır.

Mekatronik mühendisleri, bir ürünün tasarımından üretimine kadar pek çok alanda aktif rol alırken; aynı zamanda en verimli, en fonksiyonel ürünün ortaya çıkmasını sağlamaya çalışırlar.T

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, 2012-2013 yılında ilk öğrenci alımını gerçekleştirmiştir