T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Prof. Dr. Cihan KARATAŞ

Bölüm Akademik Kurulu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Abdullatif BABA

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Habib GHANBARPOURASL

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Masoud LATIFINAVID

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Matin GHAZIANI

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi