T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Mekatronik Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu başkanı Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencileri ile buluşuyor


Değerli öğrenciler,

Etkinliğe katılmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://meet.google.com/jxa-pcgg-nmz