T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Mekatronik Mühendisliği 2020-2021 Güz Dönemi Ara-sınav Programı (Güncellenmiş)


MCH 414 dersinin sınav saati 27 Kasım 2020, saat 9:40-12:40 arası gerçekleşecek şekilde güncellenmiştir.

Mechatronics Engineering Department 20-21 Fall Midterm Exam Schedule (Updated)