T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Tümleşik eğitim rapoları teslimi Hk.


Tümleşik eğitimi raporlarının teslimi için son tarih: 10.10.2018’dir.

Rapor Teslim öncesinde kontrol edilmesi gerekenler:

  • Tümleşik eğitim raporu; tek spiral cilt (rapor, günlük, EK-4) ve kaşeli/mühürlü/ imzalı biçimde kapalı bir zarfta bulunan EK-3 belgelerinden oluşmalıdır.
  • EK-3 zarfının üzerinde ad-soyad yazmalıdır.
  • Rapor teslim edilirken, “MCH298/398″ olarak belirtilmelidir.
  • Soru-cevap şeklindeki raporlar kabul edilmeyecektir ve bu tür içeriklerin tüm sorumluluğu öğrenciye aittir.

Rapor yazımı ve düzeni hakkında bilgiler, Tümleşik Eğitim sayfasındaki linklerden yada diğer erişimi olan linklerden edinilebilir.